Kunde

Digitaliseringsstyrelsen

Service

Behavioural Solution

Domæne

Digital Adfærd

UDFORDRINGEN

Danskerne beskytter sig ikke mod it-kriminalitet

Mens danskerne bliver mere og mere digitale, følger it-kriminaliteten trop. Alligevel tager langt de fleste danskere ikke basale forholdsregler for at undgå at blive ramt.

 

Som led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2017-2020, tog Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen kontakt til /KL.7 for at afdække danskernes digitale adfærd og skabe rammerne for de årlige nationale kampagneindsatser frem mod 2020.

 

Formålet med indsatserne er at udbrede viden om digitale trusler, og ruste borgere og virksomheder til at udnytte de digitale muligheder mere sikkert.

LØSNINGEN

En kortlægning af danskernes digitale adfærd viste, at 9 ud af 10 danskere ikke har styr på it-sikkerheden

/KL.7 foretog en omfattende afdækning af danskernes adfærd på nettet ved hjælp af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med 1042 danskere, fokuserede brugertest, en litteraturgennemgang og ekspertinterview. Spørgeskemaundersøgelsen indeholdt klassiske vidensspørgsmål koblet med associative, og viste at 90% af de adspurgte ikke havde styr på it-sikkerheden.

 

En dybdegående adfærdsanalyse af danskernes besvarelser og de fokuserede brugertest pegede på 18 konkrete handlinger og uhensigtsmæssige mentale modeller, der bidrog til usikker adfærd på nettet. Af de 18 handlinger, blev ni identificeret som særligt relevante adfærdsmønstre at adressere i en national kampagne.

RESULTATET

Projektet resulterede i den succesfulde kampagne, ”Vi holder hackerne ude”

På baggrund af indsigterne fra /KL.7s adfærdsanalyse, udviklede Digitaliseringsstyrelsen den borgerrettede adfærdskampagne, ”Vi holder hackerne ude”. Dertil udviklede /KL.7 læringsforløb til offentlige medarbejdere
og borgerrettet undervisningsmateriale, som blev implementeret efter projektets afslutning.

Kampagnen blev en stor succes. En opfølgende spørgeskemaundersøgelse med 1001 adspurgte danskere viste, at 20% flere havde hørt om ”Vi holder hackerne ude” sammenlignet med tidligere kampagneindsatser om it-sikkerhed.

 

Derudover syntes 76% af danskerne godt om kampagnen, og 64% oplevede, at de som følge af kampagnen var blevet mere opmærksomme på, hvad de kunne gøre for at undgå at blive offer for it-kriminalitet.

 

F.eks. angav 25% flere, at de sikkerhedskopierede data på deres computer efter kampagnen end før kampagnen, og 62% færre angav, at de delte NemID-nøglekort med deres partner efter kampagnen end før kampagnen. Derudover angav 85% flere, at de havde slået to-trins-login til på flere af deres online-konti efter kampagnen sammenlignet med før kampagnen.

85%

Resultatet

85% flere danskere angav, at de havde slået to-trins-login til.

Lasse

PROJEKTANSVARLIG

Lasse Frost

Senior Adfærdsanalytiker

Lasse er ekspert i digital adfærd, data science, GDPR og datasikkerhed. Han har bl.a. udarbejdet en analyse af danskernes informationssikkerhed for Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, og har på den baggrund udviklet kampagnen “Vi Holder Hackerne Ude”. Lasse har desuden skabt undervisningsforløb om sikker digital adfærd og er en eftertragtet oplægsholder om datasikkerhed.

 

Tag fat i Lasse eller se resten af holdet bag /KL.7 her. 

Lasse