Kunde

DGI

Service

Behavioural Deep Dive

Domæne

Data strategi

UDFORDRINGEN

Hvordan kommer man i gang med en datastrategi?

DGI arbejder for at engagere flest mulige i idræt. Det gør de bl.a. ved at styrke de frivillige foreninger som ramme for idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed.
Med ca. 150.000 registrerede medlemmer, råder DGI over en omfattende database, der indeholder rig data om dansk idrætsliv. Databasen er en fantastisk mulighed for at lade DGI udvikle sig hen imod en mere datadreven organisation hvis kommunikation, marketing og rådgivning beror på dyb viden om deres medarbejdere og medlemmers adfærd.
Det er dog langt fra en triviel opgave at udnytte et sådant datagrundlag effektivt. Hvor starter man, og hvilke data starter man med? DGI kontaktede /KL.7 for at få rådgivning om, hvordan de bedst udnytter deres data og lægger fundamentet for deres nye datastrategi.

LØSNINGEN

/KL.7 udviklede en datastrategi med udgangspunkt i DGI’s datasystem og organisatoriske målsætninger

/KL.7’s anbefaling til en datastrategi tog indledningsvist udgangspunkt i den tekniske opbygning af DGI’s database samt organisations målsætninger og mission. Et fokus på DGI’s målsætninger og mission sikrede, at datastrategien var relevant for DGI, mens et fokus på selve datasystemets tekniske opbygning gjorde, at strategien blev nem at implementere i praksis.

 

Datastrategien udmøntede sig i en guide, der beskriver de grundlæggende analytiske elementer forbundet med at besvare hypoteser og organisatoriske spørgsmål med data. Dertil indeholdt guiden anbefalinger til, hvordan DGI kan udnytte sit eksisterende data bakket op med konkrete analyseeksempler, som DGI kan udføre.

 

En datadreven strategi er kun så god, som dét data, den hviler på. Derfor indeholdt guiden også konkrete forslag til, hvordan DGI fremadrettet kan berige og udbygge deres eksisterende datagrundlag. Eksempelvis gennem alternative datakilder baseret på digital brugeradfærd.

RESULTATET

Datastrategien lagde grundlaget for videre forretningsudvikling og nye analyser i DGI

Med guiden kunne DGI øjeblikkeligt aktivere deres data gennem konkrete analyser for derigennem at opnå nye indsigter om deres medlemmer.

 

Datastrategien er siden hen blevet brugt som led i DGI’s videre forretningsudvikling og fremadrettede digitale kommunikationsstrategi. Dermed er DGI allerede godt på vej til at være en data-dreven organisation.

Mikkel-soerensen

PROJEKTANSVARLIG

Mikkel Holm Sørensen

Direktør

Mikkel er en af landets førende rådgivere om den datadrevne organisation. Med en PhD i IT-design og som medforfatter på bogen Data – Virksomhedens nye grundstof er han en flittigt brugt oplægsholder og rådgiver for store og små, offentlige og private virksomheder. Mikkel sidder endvidere i regeringens ekspertgruppe for dataetik.

 

Tag fat i Mikkel eller se resten af holdet bag /KL.7 her. 

Mikkel-soerensen