Organisation & HR

Alle organisationer består af mennesker

Medarbejdere og dygtige ledere er vor tids produktionsapparat. Motiverede og velfungerende kollegaer giver højere effektivitet og bedre tal på bundlinjen. Lige så indlysende det virker, lige så vanskeligt kan det være at opnå. Medarbejderes motivation og arbejdsglæde skal ikke kun findes i dét tal, der tikker ind på deres konto hver måned.

 

Motivation på arbejdspladsen er bl.a. resultatet af en god ansættelsesproces, en god opstart, kontinuerlig feedback fra ledere og kolleger, professionelle udviklingsmuligheder, en balance mellem arbejds- og privatliv, engagerede ledere og en overordnet oplevelse af, at høre til og udgøre en del af noget meningsfuldt.

 

De fleste virksomheder er udfordret på et eller flere af disse parametre, men de ved ikke nødvendigvis på hvilke. De kan måske se, at ansøgertallet falder, at kolleger oftere melder sig syge, at medarbejdertilfredsheden daler, eller at energien og gejsten på møder er forsvundet.

 

Hvis du anvender adfærdsdesign i HR, får du mulighed for at opnå mere effektive rekrutterings- og opstartsforløb, nedbringe stress og arbejdsulykker, øge medarbejdertrivslen, og få bedre indblik i, hvad der eksempelvis karakteriserer dygtige ledere og produktive medarbejdere i netop din virksomhed.

 

Herunder finder du eksempler på, hvordan vi har hjulpet et lille udsnit af vores kunder med at implementere adfærdsdesign i deres organisation og HR.

Adfærdsdesign i Organisation & HR

Fra abstrakte værdier til målbar kompetenceudvikling

HR-afdelingen i en større dansk medicinalvirksomhed erkendte behovet for tilpassede udviklingsforløb for nyansatte ledere. Men hvordan tilbyder man målrettet og relevant udvikling for den enkelte leder?