Dataetik: Skab bæredygtig digitalisering i organisationen

3 tips til bæredygtig digitalisering

1-Dags Intensivt Kursus

Står etisk anvendelse af kunde-/medarbejderdata og algoritmer højt på dagsordenen i jeres virksomhed?

 

Vil du gerne være på forkant med dette store emne?

 

Ønsker du at gøre digitale holdninger til handlinger og at vende behandling af persondata fra bødetrussel til strategisk mulighed?

 

Så deltag i dette kursus og få styr på de grundlæggende begreber og dilemmaer samt redskaber og råd til at skabe en bæredygtig digitalisering i jeres virksomhed.

 

“Digitalisering rummer to overordnede forretningsmæssige risici; Det kan både gå for langsomt og for hurtigt. Sidstnævnte er en ny udfordring. I takt med at virksomheder kapitaliserer deres data, vil nogle komme til at overskride grænserne for kundernes tillid. Strategisk digitalisering betyder derfor også at have klare og operationaliserede værdier for, hvordan vi som virksomheder anvender data. Kun en tåbe frygter ikke tab af kundernes tillid.”
– Camilla Kampmann, Board member, AIG Europe

 

Vi har rådgivet virksomheder om brug af data og om at skabe en datadrevet kultur i årevis. Vi har deltaget i regeringens dataetiske ekspertgruppe og modtager et stigende antal henvendelser angående rådgivning om dataetik. Behovet for klarhed og tiltag er voksende. Derfor tilbyder vi nu dette kursus til alle, som ønsker at tage strategisk fat.

 

Tilbuddet er et héldags kursus i bæredygtig digitalisering baseret på mange års erfaring med adfærdsdata, datastrategier og dataetik.

På kurset får du

Introduktion til anvendt etik

Indføring i de etiske problemer ved dataopsamling, databehandling og brug af algoritmer

Hjælp til at identificere kritiske problemer og gab mellem virksomhedens kultur og brugernes ønsker

Refleksion over faldgruber og trusler sammen med andre fagligt dedikerede deltagere

Redskaber og ideer til at udforme jeres virksomheds datapolitik og retningslinjer

Anbefalinger til at adfærdsdesigne compliance-tiltag og skabe en dataetisk virksomhedskultur

Inspiration fra førende virksomheder verden over

Detaljer om kurset

Kursets indhold

Baggrund

Data er vor tids mest potente kommercielle kraft og skaber innovation, effektivisering, produkt- og forretningsudvikling på tværs af brancher og sektorer. Denne udvikling er blevet kaldt big data og er en decideret revolution i måden, vi skaber værdi.

 

Revolutioner er ofte voldsomme og har uønskede konsekvenser. Det gælder også denne såkaldte fjerde industrielle revolution, hvor øget viden nogle gange skaber uønsket viden. I kølvandet på ureguleret, ulovlig eller blot uforsigtig brug af kundeindsigter er fulgt skandaler og intens offentlig debat.

 

Risikoen ved at overskride kunders grænser for anstændig brug af viden om deres adfærd, og uforsigtig omgang med automation af beslutninger er blevet tydelig for alle virksomhedsledere. Hertil kommer store omkostninger ved at implementere regulering, som kræver særlige standarder for beskyttelse af persondata (f.eks. i forbindelse med GDPR).

 

Digitalisering handler om etiske overvejelser

Problemstillingen er blevet kendt som dataetik og handler om, hvordan virksomheder kan digitalisere forsvarligt og forretningsmæssigt bæredygtigt i alle aspekter, der ikke er omfattet af regulering.

 

Den danske regering har nedsat en dataetisk ekspertgruppe til at komme med anbefalinger til bæredygtig brug af data, og mange virksomheder er selv begyndt at drøfte, hvordan de selv bør agere i denne vanskelige og komplekse problemstilling uden at sætte hverken konkurrencekraft eller kundernes tillid over styr.

 

Men uklarheden er stor, og skridtet fra store, principielle diskussioner om etik til morgendagens adfærd kan virke uvis, lang og kringlet. Og det kræver mere end samtykker og tilladelser. Virksomheder, der evner at skabe bæredygtig digitalisering, opnår dog en række fordele, herunder:

1. At kapitalisere på data bæredygtigt gennem tillid til brug af data fra marked og kunder

2. Opdateret risk management med både compliance, forebyggelse og beredskab i tilfælde af brud på egne retningslinjer

3. Tiltrækning af kapital og samarbejdspartnere samt værdiorienteret talent  

 

Kursets indhold

Du har styr på GDPR og du arbejder med at rådgive om eller udvikle bæredygtig digitalisering. Du har også forståelse for de tekniske muligheder og de etiske dilemmaer i digitalisering. Men du savner konkrete redskaber og afklaringer for at kunne skabe adfærd i din egen virksomhed.

 

Efter kurset kan du:

1. Overskue det dataetiske felt og gøre det til en konkret dagsorden i jeres virksomhed, som sikrer et mere langsigtet strategisk fokus end blot GDPR-compliance

2. Foretage en kortlægning af din virksomheds dataetiske risici – fra systemer og organisering til produkter til kultur

3. Tage initiativ til at udvikle jeres virksomheds politik og retningslinjer for dataetik

4. Designe og implementere en række konkrete tiltag, som omsætter politik og retningslinjer til en sund kultur for bæredygtig digitalisering  hele virksomheden

Tid og sted

Tid og sted

Kurset varetages af dataeksperter fra /KL.7 og veksler mellem oplæg, øvelser, refleksion og træning i brug af værktøjer.

 

Holdstørrelsen er begrænset til 10 personer, for at bringe dine egne erfaringer og problemstillinger i spil. Det er helt essentielt for os, at kurset er tilrettelagt, så du går fra det med operationel viden og redskaber til dit videre arbejde.

 

Hvem kan deltage?

Det kræver ingen særlig forudsætninger at deltage, men det er en fordel, hvis ord som ‘machine learning’ og ‘algoritme’ ikke er fuldkommen fremmede for dig.

Kurset afholdes hos /KL.7 på Overgaden Oven Vandet 10, 1 (1415, København K). Ved forespørgsel kan der være mulighed for at afholde kurset på alternativ beliggenhed.

Prisen er kr. 4.850,- (ekskl. moms) og inkluderer forplejning og materialer.

Dine undervisere på kurset

Profilbilleder_0002_Mikkel-01

Mikkel er en af landets førende rådgivere om den datadrevne organisation. Med en PhD i IT-design og som medforfatter på bogen Data - Virksomhedens nye grundstof er han en flittigt brugt oplægsholder og rådgiver for store og små, offentlige og private virksomheder. Mikkel sidder endvidere i regeringens ekspertgruppe for dataetik.

Mikkel Holm Sørensen

Direktør / Adfærdstrateg
Profilbilleder_0005_Lasse-03

Lasse er ekspert i digital adfærd, data science, GDPR og datasikkerhed. Han har bl.a. udarbejdet en analyse af danskernes informationssikkerhed for Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, og har på den baggrund udviklet kampagnen “Vi Holder Hackerne Ude”. Lasse har desuden skabt undervisningsforløb om sikker digital adfærd og er en eftertragtet oplægsholder om datasikkerhed.

Lasse Frost

Adfærdsanalytiker / Data Science & Analyse