Sådan lagde en ny datastrategi grundlaget for forretningsudvikling 

Udfordringen

DGI råder over en omfattende database, der indeholder rig data om dansk idrætsliv. Databasen er en fantastisk mulighed for at lade DGI udvikle sig hen imod en mere datadreven organisation. Hvordan kommer man i gang med en datastrategi?

Løsningen

Datastrategien udmøntede sig i en guide, der beskriver de grundlæggende analytiske elementer forbundet med at besvare hypoteser og organisatoriske spørgsmål med data. Dertil indeholdt guiden anbefalinger til, hvordan DGI kan udnytte sit eksisterende data bakket op med konkrete analyseeksempler, som DGI kan udføre.

Resultatet

Med guiden kunne DGI øjeblikkeligt aktivere deres data gennem konkrete analyser for derigennem at opnå nye indsigter om deres medlemmer.

Et spadestik dybere…

Udfordringen

DGI arbejder for at engagere flest mulige i idræt. Det gør de bl.a. ved at styrke de frivillige foreninger som ramme for idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed.
Med ca. 150.000 registrerede medlemmer, råder DGI over en omfattende database, der indeholder rig data om dansk idrætsliv.

 

Databasen er en fantastisk mulighed for at lade DGI udvikle sig hen imod en mere datadreven organisation hvis kommunikation, marketing og rådgivning beror på dyb viden om deres medarbejdere og medlemmers adfærd.

 

Det er dog langt fra en triviel opgave at udnytte et sådant datagrundlag effektivt. Hvor starter man, og hvilke data starter man med? DGI kontaktede /KL.7 for at få rådgivning om, hvordan de bedst udnytter deres data og lægger fundamentet for deres nye datastrategi.

Løsningen

/KL.7’s anbefaling til en datastrategi tog indledningsvist udgangspunkt i den tekniske opbygning af DGI’s database samt organisations målsætninger og mission. Et fokus på DGI’s målsætninger og mission sikrede, at datastrategien var relevant for DGI, mens et fokus på selve datasystemets tekniske opbygning gjorde, at strategien blev nem at implementere i praksis.
Datastrategien udmøntede sig i en guide, der beskriver de grundlæggende analytiske elementer forbundet med at besvare hypoteser og organisatoriske spørgsmål med data. Dertil indeholdt guiden anbefalinger til, hvordan DGI kan udnytte sit eksisterende data bakket op med konkrete analyseeksempler, som DGI kan udføre.
En datadreven strategi er kun så god, som dét data, den hviler på. Derfor indeholdt guiden også konkrete forslag til, hvordan DGI fremadrettet kan berige og udbygge deres eksisterende datagrundlag. Eksempelvis gennem alternative datakilder baseret på digital brugeradfærd.

Resultatet

Med guiden kunne DGI øjeblikkeligt aktivere deres data gennem konkrete analyser for derigennem at opnå nye indsigter om deres medlemmer.

 

Datastrategien er siden hen blevet brugt som led i DGI’s videre forretningsudvikling og fremadrettede digitale kommunikationsstrategi. Dermed er DGI allerede godt på vej til at være en data-dreven organisation.

Vil du høre mere om projektet?

Profilbilleder_0005_Lasse-03

Lasse er ekspert i digital adfærd, data science, GDPR og datasikkerhed. Han har bl.a. udarbejdet en analyse af danskernes informationssikkerhed for Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, og har på den baggrund udviklet kampagnen “Vi Holder Hackerne Ude”. Lasse har desuden skabt undervisningsforløb om sikker digital adfærd og er en eftertragtet oplægsholder om datasikkerhed.

Lasse Frost

Senior Adfærdsanalytiker / Data Science & Analyse

Læs om andre cases

Sikker adfærd på nettet

Danskerne beskytter sig ikke mod IT-kriminalitet. Hvordan udruster man borgere og virksomheder til at udnytte de digitale muligheder mere sikkert?

Alka fordoblede onlinesalget af forsikringer

Hvordan sælger man et komplekst produkt på nettet, når kunden ikke har mulighed for at snakke med en mægler?

Fra just-in-case til just-in-time ledelsesudvikling

HR-afdelingen i en større dansk medicinalvirksomhed erkendte behovet for tilpassede udviklingsforløb for nyansatte ledere. Men hvordan tilbyder man målrettet og relevant udvikling for den enkelte leder?