Øget brug af hæve-/sænkeborde

Udfordringen

Kontormedarbejdere bruger op til 12 timer om dagen på at sidde ned, og mange af disse timer tilbringes på jobbet. Så hvordan får man kontormedarbejdere til at bruge deres hæve-/sænkeborde mere?

Løsningen

På baggrund af en systematisk adfærdsanalyse designede /KL.7, i samarbejde med LINAK, to påmindelsesløsninger, der efterfølgende blev testet på tre forskellige arbejdspladser.

Resultatet

Påmindelsesløsningerne øgede dagligt brugen af hæve-/sænkeborde med +43 minutter blandt ’light users’.

Et spadestik dybere…

Udfordringen

Hvordan får man kontormedarbejdere til at bruge deres hæve-/sænkeborde mere?

 

Vi bruger op til 12 timer om dagen på at sidde ned, og mange af disse timer tilbringes på jobbet. Denne omfattende fysiske inaktivitet, også kendt som “stillesiddende adfærd”, har negative konsekvenser for vores helbred.

 

Stillesiddende adfærd øger risikoen for både diabetes og hjerte-karsygdomme samt overordnet dødelighed. Selvom mange danske kontorarbejdere har adgang til et hæve-/sænkeskrivebord, er det langt fra alle, der benytter sig af muligheden for at stå op på arbejdet.

 

LINAK bad derfor /KL.7 om hjælp til at udtænke en række adfærdsinterventioner, der kunne få kontormedarbejdere til at stå mere op i løbet af deres arbejdsdag.

Løsningen

Der er meget få ’triggere’, der minder os om, at vi sidder stille i 8 timer hver dag

 

På baggrund af en systematisk adfærdsanalyse fandt /KL.7, at én af de primære årsager til stillesiddende adfærd er manglende ’triggere’ for at stå op i løbet af en arbejdsdag.

 

Med denne indsigt designede /KL.7 i samarbejde med LINAK to påmindelsesløsninger, der efterfølgende blev testet på tre forskellige arbejdspladser. De to løsninger bestod af:
  • 1) E-mail påmindelser indeholdende forskellige adfærdsargumenter
  • 2) Berøringsmæssige (taktile) og lydmæssige (auditive) påmindelser koblet til selve bordet.

 

Data blev indsamlet før og efter implementering af løsningerne gennem software og hardware, der registrerede bordets højde, og hvorvidt personen var tilstede.

Resultatet

Medarbejdere stod op i længere tid som følge af interventionerne

 

Begge løsninger havde særligt en positiv effekt på medarbejdere, som normalt kun brugte deres hæve- /sænkeborde i mindre grad – de såkaldte light users. E-mail påmindelserne fik således light users til at stå op 48 minutter længere end tidligere. Til sammenligning fik de berøringsmæssige og lydmæssige påmindelser ved bordene tilsvarende light users til at stå op 33 minutter længere end tidligere.

 

Samlet set for begge løsninger gik gruppen af light users fra at stå op 36 min/dag ved baseline til 79 min/ dag i interventionsperioden – altså en gennemsnitlig stigning på 43 minutter. For gruppen af medarbejdere, som slet ikke brugte deres hæve-/sænkebord, medvirkede påmindelser også til mere fysisk aktivitet – deres stående tid øgedes med 12 min/dag.

Vil du høre mere om projektet?

lilie

Lilie Darsø

Adfærdsanalytiker / Forebyggelse

Læs om andre cases

Sikker adfærd på nettet

Danskerne beskytter sig ikke mod IT-kriminalitet. Hvordan udruster man borgere og virksomheder til at udnytte de digitale muligheder mere sikkert?

Alka fordoblede onlinesalget af forsikringer

Hvordan sælger man et komplekst produkt på nettet, når kunden ikke har mulighed for at snakke med en mægler?

Hensigtsmæssig bortskaffelse af cykler gennem adfærdsdesign

Hvert år efterlades titusinder af cykler rundt omkring i byen. Hvordan reducerer man mængden af efterladte cykler i Københavns Kommune?