Sikker adfærd på nettet

Udfordringen

Danskerne beskytter sig ikke mod IT-kriminalitet. Hvordan udruster man borgere og virksomheder til at udnytte de digitale muligheder mere sikkert?

Løsningen

En dybdegående adfærdsanalyse pegede på 18 konkrete handlinger og uhensigtsmæssige mentale modeller, der bidrog til usikker adfærd på nettet.

Resultatet

På baggrund af analysen skabte Digitaliseringsstyrelsen adfærdskampagnen, ”Vi holder hackerne ude”. 85% flere danskere angav, at de havde slået to-trins-login til på flere af deres online-konti efter kampagnen sammenlignet med før kampagnen.
85%

85% flere danskere angav, at de havde slået to-trins-login til på flere af deres online konti efter kampagnen sammenlignet med før kampagnen.

Et spadestik dybere…

Udfordringen

Mens danskerne bliver mere og mere digitale, følger it-kriminaliteten trop. Alligevel tager langt de fleste danskere ikke basale forholdsregler for at undgå at blive ramt.

 

Som led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2017-2020, tog Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen kontakt til /KL.7 for at afdække danskernes digitale adfærd og skabe rammerne for de årlige nationale kampagneindsatser frem mod 2020. Formålet med indsatserne er at udbrede viden om digitale trusler, og ruste borgere og virksomheder til at udnytte de digitale muligheder mere sikkert.

Løsningen

/KL.7 foretog en omfattende afdækning af danskernes adfærd på nettet ved hjælp af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med 1042 danskere, fokuserede brugertest, en litteraturgennemgang og ekspertinterview. Spørgeskemaundersøgelsen indeholdt klassiske vidensspørgsmål koblet med associative, og viste at 90% af de adspurgte ikke havde styr på it-sikkerheden.

 

En dybdegående adfærdsanalyse af danskernes besvarelser og de fokuserede brugertest pegede på 18 konkrete handlinger og uhensigtsmæssige mentale modeller, der bidrog til usikker adfærd på nettet. Af de 18 handlinger, blev ni identificeret som særligt relevante adfærdsmønstre at adressere i en national kampagne.

Resultatet

På baggrund af indsigterne fra /KL.7s adfærdsanalyse, udviklede Digitaliseringsstyrelsen den borgerrettede adfærdskampagne, ”Vi holder hackerne ude”. Dertil udviklede /KL.7 læringsforløb til offentlige medarbejdere og borgerrettet undervisningsmateriale, som blev implementeret efter projektets afslutning.

 

Kampagnen blev en stor succes. En opfølgende spørgeskemaundersøgelse med 1001 adspurgte danskere viste, at 20 pct. flere havde hørt om ”Vi holder hackerne ude” sammenlignet med tidligere kampagneindsatser om it-sikkerhed. Derudover syntes 76 pct. af danskerne godt om kampagnen, og 64 pct. oplevede, at de som følge af kampagnen var blevet mere opmærksomme på, hvad de kunne gøre for at undgå at blive offer for it-kriminalitet. F.eks. angav 25% flere, at de sikkerhedskopierede data på deres computer efter kampagnen end før kampagnen, og 62% færre angav, at de delte NemID-nøglekort med deres partner efter kampagnen end før kampagnen.

Vil du høre mere om projektet?

Lasse Emil Frost

Senior Adfærdsanalytiker / Digital adfærd & Datasikkerhed