Hensigtsmæssig bortskaffelse af cykler gennem adfærdsdesign

Udfordringen

Hvert år efterlades titusinder af cykler rundt omkring i byen. Hvordan reducerer man mængden af efterladte cykler i Københavns Kommune?

Løsningen

/KL.7’s undersøgelser af problemet viste bl.a., at borgere generelt mangler viden om bortskaffelsesmuligheder. På baggrund af indsigterne fra de indledende undersøgelser, designede /KL.7 et nyt cykeloprydningskoncept, der imødekom borgernes og boligforeningernes barrierer for hensigtsmæssig cykelbortskaffelse.

Resultatet

De nye løsninger øgede beboernes opmærksomhed om cykelbortskaffelse og medførte, at hele 34% af de opmærkede cykler i testboligforeningerne blev indsamlet. Til sammenligning plejer Københavns Kommunes normale cykeloprydninger kun at resultere i omkring 17% indsamlede cykler.

Andel indsamlede cykler i forbindelse med cykeloprydninger

17%
Standard cykeloprydning
34%
Adfærdsdesignet cykeloprydning

Et spadestik dybere…

Udfordringen

Der findes mange muligheder for at skaffe sig hensigtsmæssigt af med sin gamle cykel i København; man kan f.eks. sælge eller donere den væk, eller aflevere den på genbrugspladsen. Meget tyder dog på, at de færreste københavnere får gjort brug af disse muligheder, for hvert år efterlades titusinder af cykler rundt omkring i byen. Udover de roder og er til gene, er det også en omkostningstung opgave for Københavns Kommune at rydde op i.

 

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning kontaktede derfor /KL.7 med henblik på at få udviklet og testet løsninger, som skulle få flere Københavnere til at skaffe sig af med deres cykler på hensigtsmæssig vis, og herigennem reducere mængden af efterladte cykler i Københavns Kommune.

Løsningen

I samarbejde med Københavns Teknik- og Miljøforvaltning, identificerede /KL.7 to primære målgrupper; københavnske cyklister samt boligforeningerne, som ofte er aftager for mange af de efterladte cykler. /KL.7 igangsatte herefter en række undersøgelser af borgernes adfærd og holdninger i relation til cykelbortskaffelse på den ene side, og boligforeningernes håndtering af efterladte cykler på den anden side.

 

Undersøgelserne viste, at borgere generelt mangler viden om bortskaffelsesmuligheder og ikke er opmærksomme på, at de bør skaffe sig af med deres gamle cykler. Derudover er afstanden til bortskaffelsesmulighederne ofte en barriere for at benytte sig af dem. Undersøgelserne pegede også på, at boligforeningerne har store udfordringer med efterladte cykler. Der hersker f.eks. tvivl blandt viceværter om, hvordan cykeloprydning og -bortskaffelse bør gennemføres.

Resultatet

På baggrund af indsigterne fra de indledende undersøgelser, designede /KL.7 et nyt cykeloprydningskoncept, der imødekom borgernes og boligforeningernes barrierer for hensigtsmæssig cykelbortskaffelse. Konceptet blev testet i tre forskellige boligforeninger i København, hvor beboere modtog adfærdsdesignet kommunikationsmateriale om cykeloprydning, og viceværter en visuel og intuitiv guide til, hvordan cykeloprydninger skal gennemføres. Effekten af konceptet blev målt gennem optællinger af cykler og interviews med både beboere og viceværter.

 

Vi fandt, at de nye løsninger dels øgede beboernes opmærksomhed på cykelbortskaffelse, dels medvirkede at flere cykler blev indsamlet. Hele 34% af alle opmærkede cykler i vores testboligforeninger blev indsamlet. Til sammenligning plejer Københavns Kommunes normale cykeloprydninger kun at resultere i omkring 17% indsamlede cykler. Den adfærdsdesignede guide gjorde det altså nemmere og mere overskueligt at gennemføre en mere effektiv og hensigtsmæssig cykeloprydning.

Vil du høre mere om projektet?

Profilbilleder_0005_Lasse-03

Lasse er ekspert i digital adfærd, data science, GDPR og datasikkerhed. Han har bl.a. udarbejdet en analyse af danskernes informationssikkerhed for Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, og har på den baggrund udviklet kampagnen “Vi Holder Hackerne Ude”. Lasse har desuden skabt undervisningsforløb om sikker digital adfærd og er en eftertragtet oplægsholder om datasikkerhed.

Lasse Frost

Senior Adfærdsanalytiker / Data Science & Analyse

Læs om andre cases

Sikker adfærd på nettet

Danskerne beskytter sig ikke mod IT-kriminalitet. Hvordan udruster man borgere og virksomheder til at udnytte de digitale muligheder mere sikkert?

Alka fordoblede onlinesalget af forsikringer

Hvordan sælger man et komplekst produkt på nettet, når kunden ikke har mulighed for at snakke med en mægler?

Fra just-in-case til just-in-time ledelsesudvikling

HR-afdelingen i en større dansk medicinalvirksomhed erkendte behovet for tilpassede udviklingsforløb for nyansatte ledere. Men hvordan tilbyder man målrettet og relevant udvikling for den enkelte leder?