Københavns Kommune fjerner efterladte cykler med avanceret algoritme

Problemet

Hvert år efterlades titusindevis af cykler i København, som Københavns Kommune bruger mange ressourcer på at rydde op i. Hvordan effektiviseres denne cykeloprydning?

Løsningen

/KL.7 udviklede en lærende algoritme til Københavns Kommunes cykeloprydningssystem. Algoritmen bruger historisk data fra cykeloprydninger, til at sende driften derhen hvor der statistisk set vil være flest efterladte cykler.

Resultatet

Algoritmen har medvirket til, at reducere den gennemsnitlig kørselstid per cykel, øget andelen af opmærkede cykler som også indsamles og gjort cykeloprydningen mere bydækkende.

Et spadestik dybere…

Udfordringen

Hvert år efterlades op imod 10.000 cykler i Københavns Kommune. For at undgå, at byen flyder over med cykler, er det nødvendigt, at der ryddes op. Det er en enormt ressourcekrævende opgave.

 

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning ønskede derfor at få optimeret og effektiviseret cykeloprydningen i København ved hjælp af avanceret dataanalyse.

Løsningen

Tidligere blev opmærkning og afhentning af cykler i København planlagt manuelt af driftsmedarbejderne. Dermed var cykeloprydningen baseret på den enkelte medarbejderes viden om, hvor de efterladte cykler var. En erfaringsbaseret indsats kan være god, men i en by i rivende udvikling kan der kan nemt opstå blinde vinkler og hele områder, hvor der ikke bliver opmærket og indsamlet cykler.

 

I samarbejde med Københavns Kommune udviklede vi derfor en teknisk og databaseret løsning, der har gjort det muligt at indsamle flere opmærkede cykler med færre ressourcer end hidtil.

 

Siden 2013 har Københavns Kommune nemlig registreret alle opmærkninger og afhentninger af cykler i et digitalt cykelregistreringssystem. /KL.7 udviklede i 2017 en algoritme til dette system, som automatisk planlægger cykeloprydningen baseret på kommunens eksisterende registreringer.

 

Algoritmen bruger data fra systemet til at planlægge cykeloprydningen alt efter, hvor der historisk set er blevet indsamlet flest cykler. Kort sagt bliver driften sendt derhen i byen, hvor der er flest cykler at indsamle. Det betyder, at en større andel af opmærkede cykler vil blive indsamlet, og at kørselstiden per indsamlet cykle vil falde.

 

Foruden øget effektivitet, blev algoritmen blev også designet med henblik på at sikre, at cykeloprydningen gøres mere bydækkende, så der ikke kun bliver ryddet op i byens centrum.

Resultatet

Algoritmen har både formået at effektivisere cykeloprydningen og gøre den mere bydækkende. Efter algoritmen er blevet taget i brug, er en større andel af opmærkede cykler blevet indsamlet i otte ud elleve udvalgte bydele i København.

 

Kørselstiden per indsamlet cykel er derudover faldet med 18%. Endelig er cykeloprydningen blevet mere bydækkende idet byens ydreområder så som Brønshøj, Sydhavnen og Valby besøges hyppigere af driften end før algoritmen blev taget i brug.

Vil du høre mere om projektet?

Profilbilleder_0005_Lasse-03

Lasse er ekspert i digital adfærd, data science, GDPR og datasikkerhed. Han har bl.a. udarbejdet en analyse af danskernes informationssikkerhed for Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, og har på den baggrund udviklet kampagnen “Vi Holder Hackerne Ude”. Lasse har desuden skabt undervisningsforløb om sikker digital adfærd og er en eftertragtet oplægsholder om datasikkerhed.

Lasse Frost

Senior Adfærdsanalytiker / Data Science & Analyse