SERVICES

Adfærdsdesign
og adfærdsanalyse

Adfærdsdesign

Adfærdsvidenskabelige gennembrud og datarevolution har muliggjort målrettede adfærdspåvirkninger baseret på adfærdens biologiske, sociale og kontekstuelle faktorer og præcise måder at måle adfærd og effekten af interventioner. Adfærdsdesigns teoretiske fundament er universelt, og på samme vis angår adfærdsdesign både forbrugere, borgere, medarbejdere og ledelse - enhver sammenhæng med menneskelige rutiner og valg.

 

Hvad enten du er offentlig eller kommerciel chef, konsulent, politiker eller noget helt femte, er der en grund til at bruge lidt tid på at stifte bekendtskab med adfærdsdesign.

 

Kombinationen af videnskabelig indsigt i menneskers adfærd med designmetoder for at ændre uønsket adfærd er en del af det vi kalder Adfærdsdesign. EU, Obama og et voksende antal lande anvender det til at regulere borgeradfærd, mens det private forbedrer produkter, processer og design både offline og online.

 

Du har garanteret selv forsøgt at ændre din egen, medarbejderes eller børns adfærd. Måske har du forsøgt at sælge et produkt, hvor salgstallene til din overraskelse ikke afspejlede fokusgruppens begejstring. Eller du har stået bag et budskab, der gik rent ind, men også rent ud, uden at ændre adfærd i målgruppen.

De hørte, hvad du sagde, og det gav endda perfekt mening
for målgruppen, men adfærden forblev uændret.

Du har helt sikkert også undret dig over, hvorfor mennesker konsekvent handler mod bedre viden og styrer direkte mod fedme, økonomisk ruin og færdselsovertrædelser hver dag. Uanset om du opfatter menneskers adfærd som en uigennemskuelig ’black box’, eller et nødvendigt onde i din forretning, er der hjælp at hente i adfærdsdesigns metoder.

Adfærdsaudit

Jeres egne, eksisterende data / 2 – 7 dage

Vores adfærdsaudit anvender udelukkende jeres eksisterende data, som vi analyserer fra et adfærdsvidenskabeligt perspektiv. En adfærdsaudit er en populær ydelse til hurtigt at opnå overblik over en veldefineret problemstilling og få kvalificerede ideer til løsninger.

 

Analysen tager typisk få dage og resulterer i operationelle anbefalinger til forbedringer af jeres produkt, kommunikation, konvertering eller kundeoplevelse. Vi modtager et brief og al relevant materiale og analyserer jeres problem i en struktureret proces.

 

Få dage senere afleverer vi vores analyse og anbefalinger på et arbejdsmøde, som giver jeres kernemedarbejdere mulighed for at forstå teorien bag, og hvordan anbefalingerne kan testes, valideres og implementeres.

 

En adfærdsaudit vil hjælpe jer med at

  1. forstå jeres udfordring ud fra et adfærdsvidenskabeligt perspektiv
  2. finde nye ideer og vinkler til at tackle problemerne
  3. opkvalificere jeres organisation til at anskue udfordringerne i nyt lys og med nye værktøjer

Adfærdsindsigt

Nye datakilder og supplerende undersøgelser / 2 uger – 2 måneder

Værdien af at anvende nye data, og belyse jeres problem på ny, bringer
ofte helt nye erkendelser og løsninger på bordet.

 

Har I brug for dybere forståelse af jeres adfærdsproblem, udvikler /KL.7 et metodedesign, hvor vi supplerer eksisterende viden med nye data. Det kan være supplerende datakilder inden for eller uden for organisationen, brugernes egne data, data fra partnere og offentlige myndigheder eller udvikling af kvalitativ eller kvantitativ undersøgelse.

 

Vi udnytter vores viden om adfærdsprincipper til at udvikle hypoteser om problemets karakter, som bidrager til at indkredse, hvilke data en tilfredsstillende diagnostik afhænger af. Herefter gennemfører vi dataindsamling og analyse. Adfærdsindsigter tager typisk mellem to uger og to måneder at gennemføre.

 

Indsiger og anbefalinger overleveres på et arbejdsmøde med jeres kernemedarbejdere, så analyser og anbefalinger kan drøftes og yderligere kvalificeres. Herefter opsamles de til en samlet rapport med metode, data, analyser, anbefalinger og deslige, så den nye viden kan bevæge sig frit i jeres organisation.

Adfærdsstudium

Grundigere hypoteseudvikling og test af løsning / 2 – 8 måneder

Adfærdsdesign

Adfærdsdesign er et voksende felt af teknikker til at påvirke adfærd. /KL.7 indførte begrebet adfærdsdesign i Danmark i 2011 og vores speciale er anvendt videnskab, databaseret analyse og designmetode.

Adfærdsanalyse

Er jeres problem mere komplekst eller af meget stor strategisk betydning, 
så er det ofte nødvendigt at teste løsninger inden fuld implementering.

 

Adfærdsstudiet bygger typisk på elementer fra Adfærdsanalyse og Adfærdsindsigt , men gennemfører i tillæg hertil kontrollerede forsøg, hvor vi afprøver flere løsninger på forskellige dele af målgruppen for at kunne dokumentere og vurdere effekt.

 

Adfærdsstudiet tager typisk mellem to og seks måneder og kræver en del flere ressourcer pga. omfanget af at udvikle og gennemføre kontrollerede forsøg samt efterfølgende databehandling. Til gengæld er løsningerne klar til implementering, og I har vished for deres effekt i målgruppen. Derfor kan løsningerne også implementeres efterfølgende med en betragtelig nedsættelse af risiko. Samtidig etablerer vi et datadesign for jer, så I løbende kan effektmåle på de nye løsninger.

Når det kommer til adfærd er det ofte de små forskelle, der gør udslaget. Derfor er viden om,
hvad I skal fokusere på, samt hvordan I tilvejebringer data om adfærd, afgørende. Vi laver skræddersyede analytiske løsninger for alle vores kunder, men løsningerne tager ofte udgangspunkt i en af de tre typer ydelser.

 

Adfærdsanalyse

Adfærdsvidenskab og nye teknologiske muligheder for data-indsamling og dataanalyse forbedrer mærkbart kvaliteten af indsigter i jeres kunders og medarbejderes adfærd.

 

ADFÆRDSSTUDIUM

EN

DK

/

KONTAKT

 

/KL.7

Overgaden Oven Vandet 10.1

1415 København K

 

 

 

CVR: 33572425

SOCIALE MEDIER

 


Vi opdaterer løbende vores sociale
 medier med nyheder og indhold
fra vores arbejde

 

 

BESØG OS PÅ VORES
SOCIALE MEDIER