Københavns kommune bad os kortlægge gener med skrald i nattelivet. I stedet for at foretage en ny selvstændig undersøgelse, anbefalede vi at koble GPS-sensorer på rengøringsmateriel for derved at få løbende indsigt i problemerne.

 

Som pilotundersøgelse udvalgte vi fejemaskinerne, som vi monterede GPS-er på . Ved at måle på maskinernes ruter, hastighed og gentagne fejninger (en metode, der kaldes geotracking) får kommunen et ret detaljeret indblik i problemet.

 

Ved at følge maskinernes spor, kunne vi udvikle et kort over byen, som tydeligt viste de mest belastede gader til enhver tid. Ved at sammenholde dette data med kalender for begivenheder, vejrdata, bevillinger og andre datakilder, kan kommunen opbygge større indsigt i problemets natur og udviklinger.

Projektet er fortsat med supplerende datakilder som billedgenkendelse af typer skrald, samt sensorer på andet materiel.

Teknik og Miljøforvaltningen Københavns kommune:
Skrald i gaderne

EN

DK

/