Hvordan kortlægger man mest præcist borgernes præferencer for boligvalg i en stor by som København?

 

Data fra fokusgrupper eller spørgeskemaundersøgelser bliver ofte påvirket af store fejlkilder. Forskningen viser f.eks. velbeskrevne psykologiske tilbøjeligheder som f.eks. at svare i overensstemmelse med en opfattet norm, idealer, eller hvad respondenten tror, at intervieweren gerne vil høre.

 

Vi anbefalede i stedet at anvende et meget stort og validt datasæt baseret på borgernes faktiske adfærd og indgik en aftale med boligportalen Boliga om at få adgang til deres enorme datasæt. I en kombination af statistisk analyse og hypoteser kunne vi identificere en række tydelige præferencer i data. Resultatet var meget præcis og valid indsigt i Københavnernes boligsøgninger, som afspejlede deres realistiske præferencer og betalingsvillighed.

Teknik og Miljøforvaltningen
Københavns kommune:

Præferencer i boligvalg

EN

DK

/