En dansk, farmaceutisk virksomhed ønskede et gennemsyn af deres markedsføringsmateriale for et medikament. Virksomheden bad os om en ny tilgang for at øge fastholdelse i behandlingen.

 

Som altid tog vi udgangspunkt i virksomhedens eksisterende og omfattende data om sagen, men læste og tolkede indsigterne med et adfærdsvidenskabeligt perspektiv. Medikamentet adresserer et medicinsk problem, som ofte er karakteriseret ved væsentlige, normative og sociale faktorer.

 

Vores anbefaling til en ny strategi var at tilgodese identitetsrelaterede barrierer i produktet og nedtone tilliden til kliniske argumenter i markedsføringsmaterialet, samt i lægens ordinering.

 

Samtidig udviklede vi en visualisering af stoffets effekt, som gav patienterne motivation til at fastholde behandlingen, selv når symptomerne forsvandt.

Anonym pharma:
Øget adherence via
markedsføring

EN

DK

/